REGULAMENT

REGULAMENT SUBCARPAȚI TRAIL RUN (STR)

SECȚIUNEA I. IMPORTANT – MĂSURI DE DISTANȚARE SOCIALĂ, ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19

Update regulament având în vedere ANEXA nr. 2: REGULAMENT privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, la Ordinul nr. 667/2020.

 

Prin semnarea Declaratiei pe proprie răspundere, participantii se obligă să respecte toate măsurile de mai jos. Nerespectarea masurilor sau utilizarea unui limbaj inadecvat, ironic s.a.m.d. fata de voluntari pot atrage descalificarea, conform deciziei organizatorilor.

În prima etapa, se va atrage atenția participantilor de către organizatori/voluntarii legitmati ca atare.

 

Persoane responsabile cu respectarea măsurilor: Ciprian Pavelescu și Lelia Grigore

 

 

CONDITII GENERALE:

 

 1. Înainte de evenimentul sportiv, fiecare persoana trebuie să procedeze la autoevaluare.

Simptomele includ:

– cele mai comune semne: febră, dificultate în respiraţie (creşterea frecvenţei respiratorii), tuse, durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare etc.;

– rare: dureri de cap, greaţă, diaree.

 

În cazul în care participantii au astfel de simptome, este interzisă participarea la eveniment. Persoanele care prezintă unul sau mai multe dintre aceste simptome sau l-au prezentat în ultimele două săptămâni trebuie să urmeze procedurile descrise de autorităţile sanitare şi să nu părăsească locuinţa pentru a se antrena.

 

 1. Deplasarea către şi de la locul de desfăşurare a antrenamentului trebuie să se facă respectând toate măsurile de protecţie dispuse de autorităţi.

 

 1. Măsuri generale de prevenţie pentru a limita răspândirea COVID-19:

– spălarea frecventă a mâinilor cu apă şi săpun timp de 20 de secunde sau folosirea unui dezinfectant pentru mâini avizat/autorizat;

– acoperirea gurii şi nasului în caz de tuse sau strănut cu plica cotului sau cu o batistă de hârtie şi aruncarea imediată a batistei urmată de igienizarea mâinilor;

– evitarea atingerii feţei, ochilor, gurii, nasului cu mâinile neigienizate;

– folosirea pentru dezinfecţie doar a produselor biocide avizate/autorizate;

– curăţarea şi dezinfectarea riguroasă a tuturor materialelor şi echipamentelor sportive după fiecare utilizare;

– dotarea cu dispensere cu dezinfectant pentru mâini

 

4.Participantii trebuie să treacă prin perioada de antrenament necesară pentru acomodarea lor la regimul de efort şi pentru prevenirea accidentărilor grave în timpul competiţiei.

 

 1. În zona de start/finish se va păstra masca de protecție. În cazul consumării de alimente/bauturi, participantul se va distanța de ceilalți participanti, la o distanța de minim 2, 5 m, într-o zona cât mai izolată.

 

 1. Condiţii de antrenament/incalzire

– Pe tot parcursul antrenamentului trebuie să fie păstrată o distanţă de siguranţă faţă de celelalte persoane care ar putea să fie prezente. Participanţii la activitatea sportivă trebuie să se asigure că respectă distanţa de siguranţă de cel puţin 2 m faţă de celelalte persoane.

 

 1. Distanța sus mentionată va fi pastrată și în timpul sedintei tehnice, a premierii sau a oricărei alte activități din zona start, finish, pana la momentul startului și imediat după finish.

 

 

8.Este interzisă eliminarea salivei în spaţiul de antrenament, dat fiind că particulele de salivă sunt mediul cel mai propice pentru răspândirea SARS-Cov-2.

 

 

 1. Trebuie să participe la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor doar persoanele a căror prezenţă este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuşi unui potenţial risc de infectare.

 

În acest sens, participantii sunt rugati insistent să nu aducă sustinători la locul evenimentului.

 

 

 1. Întreg personalul implicat în organizarea competitiei va purta masca și mănuși, inclusiv în punctele de alimentare/hidratare.

 

 1. Vor fi asigurate dispensoare de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate/autorizate la intrarea în spaţiul destinat evenimentului pentru toţi participanţii, în punctele de alimentare/hidtratare, în zona de start/finish, în zona de ridicare kit-uri.

 

!2. Vor fi afisate în toate spaţiile folosite de competitori anunţuri scrise/postere informative plasate la loc vizibil privind regulile de igienă a mâinilor şi igienă respiratorie, practicarea responsabilităţii sociale prin distanţarea socială şi monitorizarea propriei stări de sănătate;

 

 1. La locul organizării evenimentului sportiv, personalul medical efectuează termometrizarea digitală a persoanelor implicate în desfăşurarea competiţiei (sportivi, antrenori, voluntari etc.). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, aceasta se raportează către medicul coordonator al competiţiei respective în vederea izolării cazului suspect, cu anunţarea imediată a direcţiei de sănătate publică şi a celorlalte autorităţi competente;

 

 1. Vor exista amplasate în grupul sanitar a dispenserelor cu săpun, a dispenserelor cu dezinfectant, precum şi a prosoapelor igienice de unică folosinţă (din hârtie);

– pentru uscarea mâinilor se vor folosi şerveţele de hârtie;

– dezinfecţia periodică a grupurilor sanitare cu produse biocide avizate/autorizate.

 

 1. Se interzice accesul spectatorilor la competiţii pe perioada epidemiei de COVID-19;

 

 1. Toţi participanţii (sportivi, antrenori, arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanţi ai presei etc.) trebuie să fie supuşi unui triaj epidemiologic şi trecuţi pe o listă nominală, pentru a facilita o eventuală anchetă epidemiologică;

 

 1. Fiecare participant va primi în kitul de concurs masca de protecția și batiste de unica folosinta.

 

II: REGULI DE DESFASURARE A EVENIMENTULUI

 

 1. Toţi participanţii (sportivi, voluntari, oficiali etc.) trebuie să îşi monitorizeze starea de sănătate şi să respecte cu stricteţe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena mâinilor, distanţarea socială, evitarea atingerii ochilor, nasului şi a gurii, respectarea igienei respiratorii şi respectarea recomandărilor de a rămâne acasă şi de a solicita asistenţă medicală, dacă există simptome specifice bolii.

2.Sosirea participanţilor în locaţia unde va avea loc competiţia sportivă trebuie să se facă astfel:

 1. Este recomandat ca transportul să se efectueze cu mașina persoanala. În alte situații este obligatorie purtarea echipamentelor de protecția pe perioada transportului.

 

 1. Participantii vor respecta cu strictete programul comunicat de organizatori (este recomandat ca participanţii să ajungă la locul de desfăşurare a competiţiei la ora destinata), pentru a evita aglomerarea de persoane în anumite puncte.

În zonele în care exista flux de intrare/iesire, participantii vor respecta aceste indicatii.

 

 1. La start se va respecta alocarea realizata de orgnizatorii, pe numere și intervale de timp, pentru a se asigura startul diferentiat.

 

 

 1. In cazul în care participanţii la competiţie sunt obligaţi să călătorească în afara localităţii unde locuiesc, cazarea lor se va face respectând prevederile anexei nr. 3 “Recomandări privind funcţionarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare” la Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă.

 

 1. În timpul derulării şi după derularea evenimentului

– Participanţii trebuie să păstreze distanţa socială de minimum 2 m între persoane sau cel puţin 7 mp pentru o persoană de fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de protecţie care limitează posibilitatea răspândirii SARS-Cov-2. Datorită traficului din zona de start/ finish, pana la start și imediat după finish este obligatorie purtarea mastii, cu excepția momentelor în care se consuma băuturi/alimente. În astfel de momente se va încerca distantarea semnificativa ( minim 2, 5 m) de ceilalți participanti, având în vedere ca spațiul de desfășurare permite o astfel de distantare.

 

 1. Participanţii trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică folosinţă, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă şi alte articole personale între competitori, evitarea contactului fizic – strângeri de mână, îmbrăţişări la sfârşitul evenimentului).

 

 1. Se va evita contacul fizic cu ceilalți participanti- strângeri de mână, îmbrăţişări la incpeutul /sfârşitul evenimentului sau pe traseu.

 

 1. Depasirea pe traseu se va realiza rapid și cu respectarea maximului de distanța posibilă; în toate celelalte situații, se va menține o distanța de minim 2 metri intre participanti.

 

 1. Toţi reprezentanţii presei care asistă la competiţie trebuie să declare că sunt de acord să respecte normele de igienă, să se supună examenelor medicale şi să respecte distanţa socială de cel puţin 2 m.

 

 1. Alimentele oferite în punctele de alimentare/hidratare vor fi ambalate individual. Se recomandă dezinfectarea pe mâini în punctele de alimentare, înainte de consumarea acestora.

 

 1. Participantii se obligă să să dezinfecteze hainele (echipamentul purtat în cadrul evenimentului) de indată ce ajung acasă. Se recomandă ca participantii să dețină un schimb de haine, astfel încât hainele purtate în cadrul evenimentului sportiv să fie date jos cât mai repede. Hainele purtate vor fi depozitate într-o punga inchisă, iar după ce vor fi date jos se va asigura dezinfectarea mâinilor.

 

 1. În punctele de alimentare/hidratare mâncarea se va da ambalata în pungi de unica folosinta, iar apa în sticla. Pe parcursul traseului, în puncte și la câteva sute de metri de puncte vor exista pungi de gunoi în care aceste recipiente pot fi aruncate. Este interzisă aruncarea acestora pe traseul de concurs, putand atrage descalificarea.

 

 

III.Proceduri în eventualitatea depistării unui caz suspect de COVID-19

 

 1. Se va amenaja un spaţiu de izolare pentru cel puţin o persoană cu simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilată, să nu comunice cu alte incinte sau spaţii definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la competiţie orice persoană care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Se anunţă imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat la locul competiţiei şi se informează obligatoriu direcţia de sănătate publică locală si serviciul de urgenţe 112. Această încăpere este folosită doar pentru o astfel de situaţie.

 

2.Proceduri în eventualitatea apariţiei unui focar de infecţie pe perioada competiţiei

Organizatorii competiţiei vor întrerupe competiţia în cazul în care se descoperă cel puţin un caz de infecţie, până la finalizarea anchetei epidemiologice.

 

 

În contextul pandemiei Covid -19, se vor lua următoarele măsuri de siguranță:

 • numărul participanților va fi limitat , 200 cros, 200 semimaraton.
 • participanții vor trebui sa declare, suplimentar declarației uzuale privind starea de sănătate, pe propria răspundere, dacă au întâmpinat/intampina simptome specifice infecției Covid 19 sau dacă au avut interacțiuni cu persoane purtătoare ale virusului, din cunostintele lor. Persoanele care se incadreaza in aceste categorii sunt rugate sa nu partipe la concurs, din respect si colegialitate fata de ceilalti alergatori;
 • TOTI participanții, voluntarii, organizatorii și orice alte persoane prezente la startul evenimentului sau pe traseul său sunt obligați sa dețină asupra lor masca de protecție și lichid de dezinfectare mâini, pentru a le utiliza la nevoie;
 • organizatorii vor pune la dispoziție, suplimentar mențiunilor de mai sus, măști de protecție și lichid de dezinfectare;
 • START-ul se va da diferențiat, pe loturi. Repartizarea pe loturi va fi comunicata ulterior. Participanții sunt obligați sa respecte această repartizare;
 • În toate zonele comune, înainte și după start, participații sunt obligați sa respecte distanțarea sociala necesară și sa poarte masca;
 • Distantarea de minim 2 m se aplica si in zonele de alimentare, hidratare;
 • Se va respecta cu strictete programul comunicat de organizatori;
 • Se va încerca evitarea formării grupurilor, în zona de start/finish;
 • Alte măsuri vor putea fi comunicate în funcție de indicațiile autorităților competente și în funcție de evoluția normelor incidente, pe pagina de Facebook și pe pagina de internet ale competiției; prin inscriere, alergatorii isi da consimtamantul fata de acestea;
 • Organizatorii garantaza participantilor ca nu vor lua alte masuri decat cele impuse de necesitatea asigurarii sigurantei si sanatatii in contextul pandemiei Covid-19 si de normele legale in vigoare;
 • Masurile vor fi proportionale scopului urmarit si nu vor impiedica buna desfasurare a competitiei;
 • Nerespectarea masurilor de mai sus poate atrage descalificarea alergatorului, dupa atentionarea sa prealabila.

SECȚIUNEA II. TRASEU

Traseu Cros – 12.7 km cu 450 m diferență nivel pozitiva

Traseul pornește de la baza Sportiva Cocorăștii Mislii unde se afla linia de start a Supcarpați Trail Run, iar după 50 m face dreapta pe drumul de asfalt ce înconjoară baza sportiva.

Continuam pe asfalt ce ne ajuta sa ne încălzim, pana ajungem la râul Doftanet pe care-l trecem pe podul metalic, după care facem dreapta pe DC133 ce leagă Cocorăștii Mislii de Buștenari.

După aproximativ 1 km ajungem la obiectivul principal al traseului și anume, Gorunul Secular atestat în anul 1490. Continuam drumul asfaltat preț de încă 1 km, din acest punct nu vom mai avea asfalt pana la finish.

La km 2.3 facem dreapta, părăsind DC133, și urcam drumul forestier, pe culmea Chichira marcata cu punct albastru. Aici începe prima urcare a traseului de Cros ce se întinde pe o distanta de 2,3 km, unde strângem aproximativ 165 m diferență de nivel.

După ce ajungem în pe culme unde ne bucuram de pădurea de foioase, urmează coborârea continuând același marcaj punct albastru, unde la aproximativ 5.5km vom ajungem din nou în drumul principal DC133, unde facem dreapta. În acest punct se despart traseele de cros și semi-maraton.

Traseul nostru continua pe DC133 unde vom avea pe partea dreapta un frumos lac natural, numit “Lacul cu Broaște Țestoase” și vom ajunge la primul punct de alimentare aflat în locul numit “ Fântâna Ciucur”. Acest punct de alimentare este comun cu cel de la semi-maraton, în acest punct traseele unindu-se din nou.

După ce ne-am revitalizat traseul nostru continua în dreapta, pe culmea Francului, marcata cu triunghi albastru. Traseul urca susținut pe o distanta de aproximativ 1,5 km unde strângem aproximativ 180m diferență de nivel.

După urcare pe culmea Francului, traseul nostru continua pe drumul forestier unde ne bucuram de pădurea ce ne înconjoară și fiind asistați de marcajul triunghi albastru.

La aproximativ 10 km de la start, traseul începe coborârea către finish, inițial prin pădure, după care iese pe drum forestier, flancat de un stufăriș tânăr de salcâm și ajungem în poiana Goruna.

De aici mai avem puțin pana la final, traseul nostru urmând drumul de de izlaz, de unde vom vedea, în vale pe drumul flancat de stejari seculari, linia de sosire  unde ne așteaptă o binemeritata odihna și medalia de finisher a Subcarpați Trail Run.

Traseu Semi-maraton – 21.5 km cu 800 m diferență nivel pozitiva

Traseul pornește de la baza Sportiva Cocorăștii Mislii unde se afla linia de start a Supcarpati Trail Run, urmând drumul de izlaz unde vom avea o priveliște deosebita flancata de stejari seculari. Ajunși în capătul culmei, traseul nostru se întoarce, având o panorama deosebita a satului, ce ne face o avanpremieră a ceea ce vom vedea la final

Facem dreapta după 1,5 km și continuam pe asfalt, pana ajungem la răul Doftanet pe care-l trecem pe podul metalic, după care facem dreapta pe DC133 ce leagă Cocorăștii Mislii de Buștenari.

După aproximativ 2 km ajungem la obiectivul principal al traseului și anume, Gorunul Secular atestat în anul 1490. Continuam drumul asfaltat preț de încă 1 km, din acest punct nu vom mai avea asfalt pana la finish.

La km 3.6 facem dreapta, părăsind DC133, și urcam drumul forestier, pe culmea Chichira marcata cu punct albastru. Aici începe prima urcare a traseului de Cros ce se întinde pe o distanta de 2,3 km, unde strângem aproximativ 165 m diferență de nivel.

După ce ajungem în pe culme unde ne bucuram de pădurea de foioase, urmează coborârea continuând același marcaj punct albastru, unde la aproximativ 6.5km vom ajungem din nou în drumul principal DC133, unde facem stânga. În acest punct se despart traseele de cros și semi-maraton.

Traseul nostru continua pe DC133 aproximativa 500m și vom ajunge la primul punct de alimentare aflat pe malul răului Doftanet. După ce ne-am revitalizat traseul nostru continua în dreapta, pe culmea Goagei, marcata cu triunghi albastru. Traseul nostru continua prin pădure, pe drumul forestier, după care face dreapta pe marcaj triunghi albastru și urca pe o distanță de 2.2 km unde strângem 225 m diferență de nivel. La început urcușul este susținut, după care panta se mai domolește.

Părăsim marcajul triunghi albastru și facem dreapta în continuarea culmei Goagei, pe o curba de nivel cu suișuri și coborâșuri ce ne va scoate în drumul petrolier unde găsim următorul punct de alimentare și jumătatea traseului de semi-maraton.

De aici facem dreapta în coborâre pe drumul petrolier, pe o distanta de aproximativ 3 km, și vom ajunge la intersecția cu DC133 unde facem dreapta , trecând răul Doftanet și vom întâlni un nou punct de alimentare, aflat la km 16.

După ce ne-am revitalizat traseul nostru continua în stânga pe culmea Francului, fiind comun cu cel de cros și marcat cu triunghi albastru. Traseul urca susținut pe o distanta de aproximativ 1,5 km unde strângem aproximativ 180m diferență de nivel.

După urcare pe culmea Francului, traseul nostru continua pe drumul forestier unde ne bucuram de pădurea ce ne înconjoară și fiind asistați de marcajul triunghi albastru.

La aproximativ 18 km de la start, traseul începe coborârea către finish, inițial prin pădure, după care iese pe drum forestier, flancat de un stufăriș tânăr de salcâm și ajungem în poiana Goruna.

De aici mai avem puțin pana la final, traseul nostru urmând drumul de de izlaz, de unde vom vedea, pe drumul flancat de stejari seculari, linia de sosire  unde ne așteaptă o binemeritata odihna și medalia de finisher a Subcarpați Trail Run.

Secțiunea III. PARTICIPANȚI

Condiții de participare:

– stare de sănătate bună, atestată pe propria răspundere conform declarației;

– condiție fizică bună, adaptată profilului cursei ( înainte de înscriere este necesară consultarea secțiunii referitoare la traseu)

– lipsa oricăror simptome specifice infecției cu COVID-19 ( a se vedea prima secțiune)

–  La STR pot participa atât femei, cât și bărbați, cu vârsta minima de 18 ani.

Excepții: peste 16 ani: sportivii legitimați sau persoane cu calități atletice, care au acordul părinților ( scris) în vederea participării.

În ziua cursei, este necesar echipament de alergare specific, compus din adidași de alergare și vestimentație adaptata condițiilor meteo.

Obligatoriu:

 • Element de protecție pentru cap ( buff, bandana, șapca etc.)
 • Foita de ploaie, în cazul în care vor exista indicații ale organizatorilor în acest sens ( în funcție de predicțiile meteo).
 • Un gel /baton ( pentru traseul de semi-maraton)

Recomandata:

 • Recipient pentru APA

Fiecare concurent este obligat să dețină asupra lui un telefon mobil, încărcat și va putea apela, în caz de urgența, numerele puse la dispoziție de organizatori.

Totodată, orice persoana care întâmpina alterări semnificative ale stării de sănătate, de orice tip, pe parcursul desfășurării cursei, are obligația de a se opri din cursa și a anunța de îndată organizatorii.

De asemenea, participanților le este absolut interzisă abaterea de la traseul de concurs (părăsirea traseului marcat), în orice scop, sancțiunea fiind descalificarea.

În caz de urgența, se vor anunța de îndată organizatorii.

Organizatorii STR nu își asumă răspunderea pentru orice eventual incident, în cazul în care participanții părăsesc traseul de concurs.

Participanților le este interzis să arunce deșeuri (orice tip de ambalaje, de exemplu) pe traseul de concurs, sancțiunea fiind descalificarea.

Participanții STR sunt persoane care apreciază și respectă mediul înconjurător.

În ceea ce privește comportamentul pe parcursul cursei, participanții STR vor da dovadă de sportivitate, colegialitate și respect față de ceilalți participanți.

Orice formă de comportament nesportiv, limbaj nepotrivit față de sportivi, voluntari sau organizatori, va fi sancționată (deși știm că nu va fi cazul 🙂 )

Participanții STR sunt obligați să ii ajute pe ceilalți participanți, aflați în dificultate/în pericol.

Participanților le este interzis sa primească ajutor din exterior sau să fie însoțiți de persoane care nu participă în cursă, cu excepția zonei de finish (cu 200 m înainte de finish).

Participanții sunt obligați să respecte toate măsurile prezentate în secțiunea I, specifice infecției cu COVID 19.

Participanții vor adapta efortul conform stării lor de pregătire și sănătate (a se tine cont de inactivitatea din perioada pandemiei), precum și condițiilor meteo.

Orice participant care, din varii motive, nu mai vrea/nu mai poate sa continue cursa ii va anunța pe organizatori, la numerele furnizate.

Timp limită traseu cros: 3, 5 ore

Timp limită traseu semi-maraton: 5 ore

Secțiunea IV. Penalizări/descalificări/contestații

Atrage descalificarea:

– nerespectarea echipamentului obligatoriu;

– aruncarea deșeurilor pe traseu;

– comportament nepotrivit față de participanți, voluntari, organizatori;

– nerespectarea măsurilor de distanțare socială;

– depășirea timpului limită.

Penalizări de 15 minute:

– părăsirea traseului de concurs;

– primire de ajutor din exterior;

Orice faptă din cele sus-descrise va fi confirmată de cel puțin 1 (un) martor.

Penalizările/descalificările pentru faptele de mai sus, cu excepția celei referitoare la depășirea timpului limită, vor fi comunicate persoanei

Se vor putea depune contestații, în maxim o jumătate de oră după ce persoana penalizată/descalificată a terminat cursa.

Clasamentul final va fi afișat după soluționarea contestațiilor.

Contestația va fi soluționata de o comisie formată dintr-un organizator, un participant (desemnat înainte de începerea cursei) și o persoana din partea partenerilor (desemnată înainte de începerea cursei).

Secțiunea V. Program

Programul competiției este cel comunicat pe site, la secțiunea anume destinată, de organizatori.

Programul poate suferi modificări, în funcție de ivirea unor evenimente neprevăzute. Modificările vor fi afișate pe pagina de Facebook și pe pagina de internet a competiției.

Modificările vor fi comunicate cel mai târziu cu 24 de ore înainte de eveniment.

Programarea pe loturi a start-ului, în contextul pandemiei Covid-19, va fi comunicată cu 3 zile înainte de eveniment, pe pagina de Facebook și pe pagina de internet.

Sectiunea VI. Premii

Se vor premia locurile I, II, III, la fiecare categorie de varsta si pe categorii feminim/masculin. Premiile vor consta in produse.

Totodată, se vor premia locurile I, II, III la OPEN. Premiile oferite vor fi în bani.

Se pot oferi diverse premii speciale si se poate organiza o tombola la finalul evenimentului.

Sectiunea VII. Contributia de participare 

Contributia de participare se va achita in contul organizatorului evenimentului, Asociatia MRMO si are urmatorul cuantum, pe etape de inscriere:

 • 22 iunie – 26 iunie : 80 lei cros, 90 lei semimaraton;
 • 27 iunie –  09 iulie: 100 lei cros, 110 lei semimaraton
 • 10 iulie – 22 iulie:  110 cros, 120 lei semimaraton.

Numarul participantilor este, momentan, limitat la 400, 200 pentru fiecare cursa. In functie de evolutia normelor legislative, precum si in functie de numarul celor inscrisi, organizatorii vor comunica ulterior daca se va extinde data inscrierilor online, numarul participantilor sau daca se vor putea inscrieri la fata locului.

Enter your keyword